Zadaniem sekcji było organizowanie różnego rodzaju imprez sportowych i turystycznych dla członków klubu oraz zakładów patronujących „Prądniczance”. Z inicjatywy tej sekcji odbywały się więc spartakiady, rajdy turystyczne i klubowe rozgrywki w brydżu i szachach.'

Stosunkowo niewielkim nakładem środków zapewniała w ten sposób członkom klubu rozrywkę i wypoczynek po pracy. Działające natomiast w ramach sekcji zespoły zawodnicze brydżystów i szachistów kontynuowały dobre tradycje klubu, uczestnicząc w okręgowych rozgrywkach mistrzowskich.

NOTKA Z KLUBOWEGO ARCHIWUM:
W 1972 podsekcja brydża sportowego występowała w „A” klasie. Prowadzeniem zajęć i organizacją imprez zajmował się Igor Zabagło. Podsekcja szachowa natomiast w szczytowym momencie rozwoju liczyła 50 graczy, w tym 3 kobiety. Opiekunem szachistów był Mieczysław Siekerka.

W latach 80-tych na obiektach klubu przeprowadzono łącznie osiem młodzieżowych spartakiad, w których udział brały dzieci ze szkół podstawowych nr 2, 60, 95 oraz 96. Młodzież rywalizowała m. in. w biegach indywidualnych, sztafetach i turniejach piłki nożnej.

W tym miejscu warto podkreślić, że w początkowym okresie działalności sekcji (lata 50-te) nazywała się ona jeszcze sekcją gier zespołowych. To właśnie w jej ramach powstały i miały wiele do powiedzenia w krakowskim sporcie zespoły piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki.

Piłkarze ręczni, siatkarze i koszykarze „Prądniczanki” występowali w rozgrywkach krakowskiej klasy A. Największe sukcesy odnosili piłkarze ręczni (mecze rozgrywano wówczas na boisku piłkarskim w zespołach 11-to osobowych), którzy w 1953 roku wywalczyli awans do ligi okręgowej, a w roku 1956 drużyna trenowana przez M. Misiaka zdobyła mistrzostwo okręgu. Występowali w niej wówczas m.in. Winnicki (późniejszy prezes OZKosz w Krakowie), Kwiatkowski, Bauer, Kawczyński, Sadowicz (późniejszy przewodniczący WKKFiT), Milewski, Wójcik, Wasilewski, Maczuga, Motyka i inni.

NOTKA Z KLUBOWEGO ARCHIWUM:
W 1964 roku sekcja piłki ręcznej liczyła 30 zawodników i rywalizowała w „B” klasie. Trenerem był wówczas Jerzy Kwiatkowski.

Działalność sekcji piłki ręcznej (7-mio osobowej) reaktywowano w latach 80-tych. To właśnie piłkarki ręczne miały być głównymi gospodyniami nowobudowanej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Majora. I chociaż, w związku z przedłużającym się terminem ukończenia w/w inwestycji oraz trudnościami finansowymi, działalność sekcji została 1993 roku zawieszona, to jednak w tym krótkim okresie swego istnienia spod fachowej ręki trenerów: Stefanii Warykiewicz, Zbigniewa Kobylarza, Danuty Bahr i Danuty Skrzypek wyszło sporo utalentowanych zawodniczek, które zasiliły krakowskie zespoły ligowe.

NOTKA Z KLUBOWEGO ARCHIWUM:
Pierwszą opiekunką i trenerką reaktywowanej sekcji została Stefania Warykiewicz. Swoją siedzibę drużyna miała w Szkole Podstawowej nr 60. Na przełomie jak 80-tych i 90-tych w zespole piłkarek ręcznych występowały między innymi: Anna Adamska, Joanna Czmiel, Ewa Dawidek, Jolanta Grzegorczyk, Edyta Jaworska, Liliana Jędras, Dorota Kita, Magdalena Łakomy, Anna Łakomy, Dorota Palusińska, Renata Sadłowska, Marzena Stachurska, Katarzyna Wastyg i Anna Wróbel

W latach działalności drużyna urodziwych prądnickich dziewcząt należała do czołowych zespołów 3-cio ligowych.

baner poziomy